ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಟೆಂಡರ್ ಗಳು

ಕ್ರಮ  ಸಂಖ್ಯೆ

ಟೆಂಡರ್  ಹೆಸರು

ವಿಷಯ

 ಟೆಂಡರ್  ಉಲ್ಲೇಖ  ಸಂಖ್ಯೆ

 ಸಂಚಿಕೆ  ದಿನಾಂಕ 

ಕೊನೆಯ  ದಿನಾಂಕ 

ಭಾಷಾ

 

ಕಡತದ  ಮೂಲ

 

 

ಗಾತ್ರ

 

 

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

 

1

Invitation For Tenders (IFT) - Two Cover System, E-procurement only. Short Tender Notification(3rd Call)

Construction of Houses in slums of different ULBs in Dharwad circle under PMAY(U) - HFA Scheme with convergence of state housing schemes

No:KSDB/Commr/TD-BC-32/2021-22

24-02-2022

14-03-2022

English

 

972 KB

PDF

2

Expression of interest notification for the appointment of architectural project management consultant service

Karnataka Slum Development Board has invited Expression of interest for the appointment of qualified Architectural and Engineering Firms (AE Firms) for preparation of layout plan, building plan, designs/drawings, Detailed project report, tender documents and allied services etc and appointment of Project Monitoring Consultants (PMCs) for supervision, quality assurance and documentation

No:KSDB/Commr/TD-BC/KK/263/2021-22

16-12-2021

30-12-2021

English

 

1.38 MB

PDF

3

Invitation For Tenders (IFT) -Two Cover System

Construction of Houses in slums of different ULBs in Bangalore, Dharwad & Gulbarga circles under PMAY(U) - HFA Scheme with convergence of state housing schemes

No:KSDB/Commr/TD-BC-32/2021-22/88

15-12-2021

29-12-2021

English

 

2.67 MB

PDF

4

Invitation For Tenders (IFT) -Two Cover System

Construction of Houses  &  Balance Works under progress houses including infrastructure works in various slums of Rajarajeshwarinagar constituency under RAY scheme & various slums in Yashavathapura Constituency in Bangalore city under PMAY-HFA scheme

No:KSDB/Commr/TD-BC/PMAY-HFA/2021-22/861

26-08-2021

29-09-2021

English

 

2.36 MB

PDF

5

Invitation For Tenders (IFT) -Two Cover System

Construction of Houses including infrastructure work in selected slums of Mangalore and Udupi City/Towm under PMAY(U)-HFA with convergence of state housing schemes by adopting monolithic shear wall Design only (cast-in-situ, Single Pour Techmology with single stage Aluminium shuttering only

No:KSDB/Commr/TD-MC/PMAY-HFA/02/2021-22

05-07-2021

4-08-2021

English

 

1.42 MB

 PDF

6

Corrigendum-1 to Invitation for Tenders (IFT)- Two cover System (Short term tender)

Construction of Hostel and Admin Office Building for Competitive Examination Aspirants of Kalyana Karnataka Regional area at Survey No.307, Roopena Agrahara, HSR Layout in Bangalore City, under Hon'ble Chief Minister's Discretionary Fund
Last Date & Time For Reciept of Tenders: 21/6/2021 at 5:00 pm
Date &Time For Opening of Tender: 24/6/2021 at 11:00 am

KSDB/COMMR/TD-BC/KK/263/2021-22 

02-06-2021

21-06-2021

English

 

8.59 MB

PDF

7

Invitation for Tenders (IFT)- Two cover System (Short term tender)

Construction of Hostel and Admin Office Building for Competitive Examination Aspirants of Kalyana Karnataka Regional area at Survey No.307, Roopena Agrahara, HSR Layout in Bangalore City
Last Date & Time For Reciept of Tenders: 07/6/2021 at 5:00 pm
Date &Time For Opening of Tender: 10/6/2021 at 11:00 am

KSDB/COMMR/TD-BC/KK/263/2021-22 

07-05-2021

07-06-2021

English

 

13.1 MB

PDF

8

 Invitation for Tenders (IFT)- Two cover System (Short term tender)

 Construction of Houses in slums of different ULBs in Bangalore & Mysore circles under PMAY(U)-HFA scheme.
Last Date & Time For Reciept of Tenders: 24/8/2020 at 5:00 pm
Date &Time For Opening of Tender: 26/8/2020 at 11:00 am

 KSDB/COMMR/TD-BC-32/2020-21 

 18-08-2020

 24-08-2020

 English

 

 4900 Kb

 PDF

9

Invitation for Tenders (IFT)- Two cover System (Short term tender)

Construction of Houses in slums of different ULBs in Kalburgi circle under PMAY(U)-HFA scheme.
Last Date & Time For Reciept of Tenders: 24/8/2020 at 5:00 pm
Date & Time For Opening of Tender: 26/8/2020 at 11:00 am

 KSDB/COMMR/TD-KC-33/2020-21 

18-08-2020

 24-08-2020

English

 

5090 Kb

PDF

10

Invitation for Tenders (IFT)- Two cover System (Short term tender)

Construction of Houses in slums of different ULBs in Dharwad circle under PMAY(U)-HFA scheme.
Last Date & Time For Reciept of Tenders: 24/8/2020 at 5:00 pm
Date & Time For Opening of Tender: 26/8/2020 at 11:00 am

KSDB/COMMR/TD-DC-08/2020-21 

18-08-2020

 24-08-2020

English

 

4917 Kb

PDF

11

Invitation for Tenders (IFT)- Two cover System (Short term tender) -2nd Call

Construction of Houses including infrastructure works at various slums in Bangalore,Dharwad,Kalburgi circles under PMAY(U)-HFA scheme with convergence of state housing schemes
LastDate ReceiptofTenders:11/9/2020 at 5 pm
OpeningofTender:14/9/2020 at 11 am

KSDB/COMMR/TD-BC-34/2020-21 

-

11-09-2020

English

 

859 Kb

PDF

12

Addendum for the Tender notification No: KSDB/Commr/TD-MC/PMAY-HFA/02 /2021-22                Dated:05.07.2021 

Construction of 500(G+3) DUs  including  infrastructure works by adopting Fast Track innovative technology at Sy No.17/1 of Kannuru village in Mangalore City  

And 

Construction of 220(G+3) DUs by adopting Fast Track innovative technology at Udupi City.

 

 No:KSDB/Commr/TD-MC/PMAY-HFA/02/2021-22  05-07-2021  4-08-2021  English      PDF

13

ಮಂಡಳಿಯ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮಂಡಳಿಯ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಕೊಅಮ/ವಿಲೇವಾರಿ/ವಾಶಾ/12/2016-17 ದಿನಾಂಕ:29/7/2021 29/07/2021 09/08/2021 ಕನ್ನಡ      PDF

14

IFT-Tender Notification

 

Construction of 500(G+3) DUs including infrastructure works by adopting Fast Track innovative technology at Sy No.17/1 of Kannuru village in Mangalore City under PMAY(U)-HFA                                (KSDB/2021-22/BD/WORK_INDENT3162/CALL-2)

 

No: KSDB/Commr/TD-MC/PMAY-HFA/IFT-03 /2021-22                          

 28-10-2021  30/11/2021 at 05:00 PM  English      PDF

15

SHORT TERM TENDER NOTIFICATION

INVITATION FOR TENDERS (IFT) – TWo Cover SysteM  (Call-3)

 Construction of 500(G+3) DUs including infrastructure works by adopting Fast Track innovative technology at Sy No.17/1 of Kannuru village in Mangalore City under  PMAY(U)-HFA  (KSDB/2021-22/BD/WORK_INDENT3162/CALL-3)  No: KSDB/TD-MC/PMAY-HFA-M’lore/IFT-03 /2021-22/ 438  07/02/2022 at 11:00 AM  11/02/2022 at 05:30 PM  English      PDF

16

INVITATION FOR TENDERS (IFT) - two Cover System

(e-procurement portal only)

(Short Term tender notification)  

 Construction of 300  (GF) DU’s including Infrastructure works in 2 selected slums of Nanjanagudu Town under PMAY-HFA  No: KSDB/TD-MC/PMAY-HFA/IFT-03/2022-23/    08/04/2022 at 11.00 AM  12/04/2022 upto 5.00 PM  English      PDF

17

SHORT TERM TENDER NOTIFICATION

INVITATION FOR TENDERS (IFT) – TWo Cover SysteM  (Call-4)

 

Construction of 500(G+3) DUs including infrastructure works by adopting Fast Track innovative technology at Sy No.17/1 of Kannuru village in   Mangalore City under  PMAY(U)-HFA (KSDB/2021-22/BD/WORK_INDENT3162/CALL-4)

 No: KSDB/TD-MC/PMAY-HFA/IFT-05/2022-23/76        09/05/2022 at 11:00 AM  13/05/2022 at 05:30 PM  English      PDF

18

INVITATION FOR TENDERS (IFT) - two Cover System

(e-procurement portal only)

(Short Term tender notification)

 Construction of 300 (GF) DU’s including Infrastructure works in 2 selected slums of Nanjanagudu Town under PMAY-HFA  No: KSDB/TD-MC/PMAY-HFA/IFT-06/2022-23/                                            04.07.2022 at 11.00 AM  06.07.2022 upto 5:00 PM  English      PDF

19

Invitation for Tenders (IFT)- Two cover System (Short term tender)

Providing basic amenities(CC Road, Drain & Other infra works) to Ashraya Colony Layout of Sy.No. 72&73 of Jafrabad Town and Ashraya Colony Layout of Sy.No. 06 of Pallpur Town, Kalaburgi district.  No: KSDB/Commr/CE/KKRDB/2022-23/274  25.11.2022 at 11.00 AM 28.11.2022 at 05.00 PM Engilsh     PDF

20

Invitation for Tenders (IFT)- Two cover System (Short term tender)

Construction of housing incl. infra works in various slums of Rajarajeshwari Nagara Constituency under RAY scheme and construction of houses in slums of Yeshwanthapura constituency under PMAY-HFA(U) scheme with convergence of state housing schemes  No: KSDB/Commr/TD-BC/ 2021-22/574  24.11.2022 at 11.00 AM 30.11.2022 at 05.00 PM Engilsh     PDF

21

Invitation for Tenders (IFT)- Two cover System (Short term tender)

Construction of houses incl. infra works in various slums of  Ranebennur ,Udupi and Shikaripura Towns  under PMAY-HFA(U) scheme with convergence of state housing schemes

No: KSDB/Commr/TD-DC&KC/PMAY-HFA/2022-23

Date:21.11.2022

29.11.2022 at 11.00 AM 07.12.2022 at 05.00 PM Engilsh     PDF

22

Invitation for Tenders (IFT)- Two cover System (Short term tender)

Construction of "Abhivruddhi Bahavana" 2 basement and G+12 storey bulding at Hanumanthapura Village Sy. No 55/1 and 55/2 Sheshadripuram in Bangalore City by adopting conventional and shearwall technology

No: KSDB/Commr/CE/2021-22/28/359

Date:28.11.2022

 16.12.2022 at 11.00 AM  28.12.2022 at 05.30 PM  Engilsh      PDF

23

Invitation for Tenders (IFT)- Two cover System (Short term tender)

Construction of Houses including Infrastructure works for the slum dwellers of Ranibennur & Udupi City Under PMAY (U) HFA Scheme with convergence of state housing schemes

No: KSDB/Commr/TD-DC&KC/PMAY-HFA/2022-23

Date:28.12.2022

  12.01.2022 at 11.00 AM   16.01.2022 at 04.00 PM  Engilsh      PDF

24

Invitation for Tenders (IFT)- Two cover System (Short term tender)

Providing Infrastructure work to KSDB (1263+250) houses underPMAY HFA (Drain & Roads, External Electrification, Water Supply, Sanitary works at Chincholi Taluk Dist Kalaburgi under 2022-23 KKRD Macro Scheme.

No: KSDB/Commr/CE/ KKRDB/2022-23 

Date:17.01.2023

 25/01/2023 at 11:00 AM  01/02/2023 at 04:00 PM  English     PDF

25

Invitation for Tenders (IFT)- Two cover System (Short term tender)

Construction of 1000 Houses including inftrastructure works for the slumdwellers of Shikaripura & Shiralakoppa under PMAY(U)-HFA scheme with convergence of state housing schemes.

No: KSDB/Commr/TD-DC/ PMAY-HFA/2022-23 

Date:10.02.2023

 16/02/2023 at 3:00 PM 23/02/2023 at 04:00 PM  English     PDF

26

Tender Cancelation Notification

Construction of Houses including infrastructure works for the slums, Dwelling of Udupi, Ranebennur, Mangalore, Shikaripur / Shiralakoppa town / City Under _ HFA Scheme - Under Cancellation Regarding.

No: KSDB/Commr/TD-DC&KC/ PMAY-HFA/2022-23/58 

Date:24.03.2023

 - -  English      PDF

27

Invitation for Tenders (IFT)- Two cover System (Short term tender)

Providing Infrastructure works (Cement Concrete Road  &   Cement Concrete  Drain )  at Kothanoor Village  Sy No.57/1  in Kalburgi Talok , Kalburgi District

No:KSDB/Commr/CE/KC/KKRDB/   /2023-24                                        Dated : 26.12.2023                                                         

 12-01-2024 at  11: 00 AM  22.01.2024  at  05:00 PM  English     PDF

28

Invitation for Tenders (IFT)- Two cover System

CORRIGENDUM TO TENDER NOTIFICATION Dated:26.12.2023

 

No:KSDB/Commr/CE/KC/KKRDB/2023-24/1320/2023-24          

Dated 16.01.2024

 

22-01-2024 at 4:00 PM

 

29.01.2024 at 05:30 PM

 English     PDF

29

Invitation for Tenders (IFT)- Two cover System

Balance works   for   357 Houses including infrastructure at 02  selected slum in Yashwanthapura constituency  under PMAY-HFA scheme

No: KSDB/Commr/TD-BC /PMAY-HFA /2021-22/861/574, Dated :20.02.2024                                                         

20.02.2024 at 11AM 05/03/2024 at 05:30 PM English     PDF

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-02-2024 10:43 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080